Sök

Socialt ansvar

Välgörenhet

Vi ser socialt engagemang som en naturlig del av vår verksamhet. Som ett led i detta har vi valt att stötta två ideella organisationer: ECPAT Sverige och Plan International. De organisationer vi stöttar är partipolitiskt och religöst oberoende, samt har 90-konto och därmed kontrollerade av Svensk insamlingskontroll.
.
ECPAT Sverige
Pen Store är ECPATs stödföretag 2024. ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Gå till ecpat.se för att donera och läsa mer om deras verksamhet.

.
.
Plan International
Pen Store stöttar Plan International som fadderföretag 2024. Plan har verksamhet i över 75 länder och arbetar för att stärka barns rättigheter. Deras högsta prioritet att skydda barn och unga mot alla former av våld. Läs mer på plansverige.org

.

Miljö och hållbarhet

Vi ska i vårt dagliga arbete främja miljömässig hållbarhet. För oss är det en tung faktor i vårt beslutsfattande kring både stort och smått. Konkret är dessa några av de viktiga punkterna för oss:

- Erbjuda miljövänlig och klimatkompenserad frakt
- Använda emballage av återvunnet papper
- Minimera plast och luft i våra paket
- Erbjuda ett brett utbud av miljömärkta produkter
- Samtliga artiklar på eget lager för samfrakt
- 100 % förnybar el i vår egen verksamhet
- 100 % förnybar el hos vår serverleverantör

.

Socialt ansvarstagande

Som liten aktör finns det begränsningar i hur stor skillnad vi kan göra, men vi har en bestämd uppfattning om att alla kan göra något. Därför är det viktigt för oss att ha en positiv påverkan på samhället. Oss ligger det naturligtvis varmt om hjärtat att lyfta vikten av kreativitet och främja skapande. Vidare ska vi bland annat:

- Stå för och värna om mångfald och jämställdhet
- Sträva efter en trivsam arbetsplats med goda arbetsvillkor
- Arbeta resurseffektivt
- Stödja utvalda välgörande ändamål
- Behandla personuppgifter med omsorg och i enlighet med GDPR
- Bedriva verksamheten med god affärsetik

 
 
Logga in