Sök

Kreativa zoner


Vad är kreativitet? Egentligen? Att det handlar om skapande är oomtvistligt, men när det kommer till att verkligen definiera kreativitet visar det sig vara desto snårigare. Förmågan att skapa något originellt? Något autentiskt? En frigörelse från etablerade perspektiv? För oss på Pen Store handlar det om att ta sig an. Att ta sig an ett projekt eller att visualisera vad som inledningsvis inte är mer än vaga tankebanor. Det är där, redan där, som den kreativa processen börjar.

Vår nyfikenhet tog fart. Kan kreativiteten främjas (eller stävjas) av den plats man bor på? Finns det orter där kreativiteten flödar friare än på andra platser? Finns det andra gemensamma nämnare mellan kreativa människor?

Få har undgått begreppet Blå zoner. Termen och och idén bakom har förekommit sedan tidigt 2000-tal men har på senare tid fått ny bred spridning - inte minst genom en uppmärksammad miniserie på Netflix. Med stora mängder data som grund har man undersökt var i världen man är som friskast och lever längst. Detta är de blå zonerna. Vi kunde inte låta bli. Med avstamp i nyfikenheten ville vi ta reda på var i Sverige man är som mest kreativ. Vi har valt att kalla det Kreativa zoner.


Logga in