Sök

Allmänna villkor

Allmänna köpvillkor för konsument1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Pen Store Sthlm AB, org. nr 556797-0073 (”Pen Store”) och dig som gör en beställning från oss via www.penstore.se, www.penstore.fi, www.penstore.no, www.penstore.dk, www.penstore.com och/eller pen.store (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Pen Store framgår på Webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via Webbplatsen.

1.2 Utöver Villkoren gäller även Pen Stores integritetspolicy som du kan hitta här: www.penstore.se/integritet. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.

1.3 Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen. Ändringar träder ikraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp.

2. Avtal och beställning
2.1 För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Du som gör ett köp behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

2.2 När du har slutfört ditt köp på Webbplatsen skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt via e-post. När orderbekräftelsen skickas ingår du och Pen Store ett avtal om köp. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med kundtjänst.

2.3 Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter, du inte uppfyller villkoren i punkten 2.1, eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.

3. Produktinformation m.m.
3.1 Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Pen Store har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på Webbplatsen.

3.2 Bilder på Webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Pen Store ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

3.3 Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Pen Store eller dess licensgivare.

4. Priser och betalning
4.1 Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

4.2 Pen Store strävar efter att Webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att Webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.

4.3 I samarbete med Walley erbjuder vi betalning med Walley Checkout. Walley Checkout samlar alla de viktiga betalsätten i en och samma lösning – välj mellan Swish, direktbank- och kortbetalning, faktura eller delbetalning (betalningsalternativen kan variera över tid). Du bestämmer själv vilket betalsätt du vill använda i kassan, innan du bekräftar köpet. Våra betalningsleverantörer använder 3D Secure som säkerhetsstandard vid kortbetalning.

Faktura eller delbetalning innebär att du får hem varorna innan du betalar. Du kan sedan välja att antingen betala hela beloppet på en gång eller dela upp det i mindre delar. Förfallodatum kan skilja sig åt och framgår på den faktura eller delbetalningsavi som skickas till dig. Leveranssätt samt eventuella avgifter som tillkommer visas i kassan innan du bekräftar köpet. En mindre kreditprövning görs, som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta. Fullständiga villkor för Walley hittar du här: https://cdn.walleypay.com/terms/Terms_SE.pdf och https://cdn.walleypay.com/terms/SECCI_SE.pdf.

På my.walley.se kan du se och betala alla dina fakturor från Walley.

5. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden
5.1 Pen Store kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter (”Erbjudanden”). För produkter som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor.

5.2 Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av Erbjudandet.

6. Leverans
6.1 Beställda produkter levereras till dig enligt det leveransalternativ du valt. Mer information om vilka leveransalternativ vi erbjuder kan du hitta på Webbplatsen. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma.

6.2 Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning.

6.3 Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden framgår av Webbplatsen och kommer att visas för dig under beställningsprocessen och i orderbekräftelsen.

6.4 Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen senast 30 dagar från det att Pen Store skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Observera att leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. I de fall vi inte kan leverera inom avtalad leveranstid kontaktar vi dig. Du har rätt att häva ditt köp om du inte godkänner ny föreslagen leveranstid vid eventuell försening.

6.5 Innan leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller löser ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. För outlösta beställningar har vi rätt att ta ut en avgift på 200 kronor för vår hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten till oss.

7. Ångerrätt
7.1 Vid köp av produkter från Webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten (”Ångerfristen”). Medlemmar i Pen Store Plus har 90 dagar öppet köp istället för 14 dagar. 

7.2 När du gör ditt köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Pen Store rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som Pen Store ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

7.3 Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten gäller exempelvis inte för varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Exempel på detta är pennor med personlig gravyr.

7.4 Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Pen Store, innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Meddelandet kan skickas via post eller e-post till den adress som anges på Webbplatsen. Du kan använda den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, angerblankett.pdf, men smidigast för dig är att mejla vår kundtjänst och beskriva ditt ärende.

Returadress: Pen Store Sthlm AB, Västberga Allé 32, 12630 Hägersten.
Vi rekommenderar att kontakta kundtjänst för en retursedel.

7.5 Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten ansvarar du för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Om inget annat uttryckligen angivits i samband med din beställning ska du även betala kostnaden för returfrakt.

7.6 Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

8. Reklamation
8.1 Vid beställning via Webbplatsen har du alltid rätt att reklamera din produkt inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Pen Store så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

8.2 Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.

8.3 Om du vill reklamera en produkt är du välkommen att kontakt vår kundtjänst på telefonnummer 08-515 10 250 eller e-post kontakt@penstore.se för närmare instruktion om din reklamation. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att Pen Store tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Pen Store löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

Returadress: Pen Store Sthlm AB, Västberga Allé 32, 12630 Hägersten.

Bolagsadress för framställande av klagomål: Pen Store Sthlm AB, Hornsgatan 98, 11821 Stockholm.

8.4 När Pen Store har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Pen Store annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Pen Store istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att Pen Store har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att Pen Store i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

9. Force Majeure
9.1 Om Pen Stores fullgörande av sina åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Pen Store inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skyldighet att utge skadestånd och från andra påföljder. Hävning kan dock ske enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

10. Tillämplig lag och tvister
10.1 Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta Pen Store på telefonnummer 08-515 10 250 eller e-post kontakt@penstore.se.

10.2 Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Pen Store ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.


______________________________________________

Dessa allmänna köpvillkor för konsument uppdaterades den 4 april 2024.
Logga in

Choose your location